SERAMİK HAMMADDESİ

Alkalili hammadde denildiğinde; bünyesinde K2O, Na2O, CaO bileşikleri içeren hammaddeler aklımıza gelmektedir. Bunların asıl kaynağı feldspatlardır.  Feldspatlar tabiatta saf halde bulunmazlar. Değişik minerallerle bir arada bulunarak,seramik sanayi için gerekli olan alkalili hammadde kaynaklarını oluştururlar.

Alkalili hammaddeler, düşük ergime sıcaklıklarından dolayı ergiyerek, cam faz oluşturup, uygun poroziteyi sağlamak üzere pişme sıcaklığını düşürmekte ve pişme küçülmesini artırmaktadır. Yer karosu ve sırlı granit bünyelerde sodyum ve potasyum feldspat kullanılmaktadır. Bünye içinde oluşan porlar dolgu ile kapanacağından dolayı, alkalili hammaddeler su emme üzerinde düşürücü etki sağlamaktadırlar.

Sodyum ve kalsiyum feldspatın pişme esnasında yumuşama ve ergime dereceleri birbirine yakındır. Potasyum feldspatta ise yumuşama ve ergime derecesi birbirinden daha uzaktır. Bu nedenle potasyum feldspat kullanımı, daha geniş sıcaklık aralığında daha kararlı çalışabilme imkanı yaratmaktadır. Ca – Feldspat yani anortit yüksek ergime derecesinden ve nadir bulunmasından dolayı pek tercih edilmez. Ayrıca bu sektörde hiç istenmeyen mika, turmalin, granat vb. mineraller kaliteyi etkileyen en önemli unsurlar olup, bunların bir arada bulunmasıyla oluşan alkalili hammaddeler ticari olarak feldspat, feldspatik kum, pegmatit, nefelin siyenit, granit ve alkalili tüf olarak adlandırılarak yaygın olarak kullanılırlar.

ÇEŞİTLERİ

Yer Karosu:

Çok yüksek sıcaklıklarda (1200C üzeri) pişirilmektedirler. Duvar karosundan daha sağlamdırlar. TS-EN-144411 Grup-BIb standardı içerisindedirler.

Porselen Karo:

En güçlü ve en dayanıklı seramik karo çeşididir. Yer karosu, duvar karosu ve sırlı granit karoya göre mukavemeti çok daha yüksektir. TS-EN-144411 Grup BIa standardına göre üretilmektedir.

900-500-Seramik
900-700-Seramik

Duvar Karosu:

En büyük farkı yer karosundan daha fazla su emmesidir. Sadece duvarda ve o da iç mekânlarda kullanılmalıdır. TS-EN-144411 Grup B3 standardındadır.

Sırlı Granit Karo:

Yer veya duvar ürünlerine (seramik karolarına) göre daha yüksek sıcaklıkta pişirilmektedirler. Bu nedenle su emmesi daha az ve daha dayanıklı ve uzun ömürlüdürler. TS-EN-144411 Grup BIa standardı uygulanmaktadır.

Bordür ve Dekorlar: 

Bordürler diğer seramik karolara göre daha küçük ebatta olan genellikle 2 veya 3 pişirim olan, desenli ve kabartmalı seramik karolardır.

SERAMİK VE GRANİT ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ